dilluns, 13 d’octubre de 2008

CAMADEJADA A ORISTÀD A T A . - Diumenge, 19 d'octubre 2.008


SORTIDA . Plaça del Pont, 7 h. Cotxes propis


DESGLOS. Ruta facil i planera

Butifarrade i beguda per esmorzar

Torném a dinar a Monistrol

A les 14 h. Arros del Sr.Jaume

A les 16 h. Proclama nova junta

Reserves- Telf. 615442887


Peu de foto = El caduc Mas Rocaguinarda