dijous, 26 d’agost del 2021

No Caldrà Votar

    Anunciat.-  Al no haverse presentat cap candidatura perles elecions del dia  4  de setembre. creiém que per raons de salut (Coronavirus) No vé a conte portar a terma les votacions ja que son del tot innesessàries.   Per tal de nodeixar a la entitat orfe de direcció. La junta anterios hem decidit seguir en el carrec una temporada mé................ Gràcies per la vostra confiança,,!!